راه اندازی شرکت هواپیمایی گامبرون در استان هرمزگان

فریدون همتی استاندار هرمزگان در دیدار با سرمایه ‌گذار طرح راه اندازی خطوط هواپیمایی اختصاصی استان هرمزگان عنوان کرد: در جزیان برگزاری همایش بین ‌المللی برای فرصت ‌های سرمایه‌ گذاری استان هرمزگان، سرمایه ‌گذار بخش خصوصی در خصوص راه‌اندازی شرکت هواپیمایی اختصاصی این استان با نام شرکت هواپیمایی گامبرون اعلام آمادگی کرده و اکنون نیز فرآیند سرمایه ‌گذاری در حال انجام است.  با چارهنگام همراه شوید :

کاپیتان خانلری به عنوان سرمایه گذار خصوصی این پروژه اضافه کرد: این شرکت هواپیمایی با مرکزیت فرودگاه بین المللی بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرده و در برنامه توسعه آن جزایر و مناطق دیگر استان هرمزگان که دارای فرودگاه می باشد را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه پروازهای این شرکت هواپیمایی با مرکزیت بندرعباس به دیگر مناطق کشور نیز انجام خواهد شد اعلام کرد: ۷۰ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی گامبرون به صورت داخلی و ۳۰ درصد از آن ها به صورت بین المللی خواهد بود. پروازهای بین المللی این شرکت هواپیمایی نیز با اولویت شهرهای زیارتی و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود.

برنامه راه اندازی شرکت هواپیمایی گامبرون و همچنین خطوط هوایی اختصاصی استان هرمزگان از جمله اقدامات و فعالیت های اساسی است که می بایست در جهت رشد و توسعه زیرساخت های گردشگری این استان صورت پذیرد. راه اندازی شرکت هواپیمایی اختصاصی استان می تواند زیرساخت های لازم را برای جذب ۱۰ میلیون گردشگران داخلی و بین المللی در استان هرمزگان ایجاد نماید.

در مرحله اول این شرکت هواپیمایی که با سرمایه گذاری خصوصی راه اندازی شده فعالیت خود را با ۱۰ فروند هواپیما آغاز خواهد کرد که امیدواریم فرایند آن تا پایان سال جاری عملیاتی گردد.