وضع قوانین سختگیرانه در پذیرش مسافران بدرفتار

کشیدن سیگار، حمله به خدمه پرواز و یا بدرفتاری با سایر مسافران از جمله مواردی هستند که شرکت های هواپیمایی همیشه با آن درگیر بوده اند. خطوط هوایی همواره سعی دارند تا با وضع قوانین جدید مسافران بدرفتار بتوانند مانع از پذیرش آن ها در پروازهای خود شوند. به نظر می رسد که شرکت های هواپیمایی دیگر نمی خواهند در مقابل مسافران بدرفتار از خود انعطاف نشان داده و قصد دارند تا قوانین جدید مسافران بدرفتار را به تصویب برسانند تا با عدم پذیرش آن ها مانع از بروز مشکلات برای سایر مسافران و همچنین شرکت هواپیمایی خود شوند.

وضع قوانین جدید مسافران بدرفتار

شرکت هواپیمایی ویزایر مجارستان با وضع قوانین جدید مسافران بدرفتار که بسیار سختگیرانه می باشد و همچنین آموزش خدمه پروازی خود توانسته آمار بروز رفتارهای خشونت آمیز را در سال های گذشته ثبت نگه دارد. این در حالی است که سایر شرکت های هواپیمایی اروپا در گزارشات خود از سال ۲۰۱۸ افزایش بیش از ۳۰ درصدی در رفتارهای خشونت آمیز مسافران را نشان می دهند. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا اعلام کرده است، هرچند تعداد این نوع از مسافران بدرفتار زیاد نبوده و در مجموع در اقلیت قرار دارند اما اینگونه رفتارها در مجموع بر میزان کیفیت پرواز و امنیت سایر مسافران تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

نحوه برخورد با افراد بدرفتار

شرکت هواپیمایی ویزایر دستورالعملی را برای توضیح و نحوه برخورد با این نوع مسافران تعیین کرده است. براساس این دستورالعمل که در خصوص برخوردهای ناراحت کننده و بدرفتاری از سوی مسافران می باشد، نوشیدن بیش از اندازه الکل، مصرف مواد مخدر، کشیدن سیگار در دستشویی هواپیما، خشونت های کلامی و رفتاری در مقابل خدمه هواپیما و یا هر یک از سایر مسافران و همچنین عدم پیروی از دستورات خدمه هواپیما را شامل می شود. علاوه بر وضع قوانین جدید مسافران بدرفتار در شرکت ویزایر، خدمه این شرکت هواپیمایی در خصوص نحوه برخورد با اینگونه مسافران آموزش دیده و تمرینات فشرده و برنامه ریزی شده ای برای آن ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این شرکت های هواپیمایی با نیروهای پلیس نیز همکاری نزدیکی دارند.