<

09909282663 

متقاضیان همکاری

فرم متقاضیان همکاری

جهت استخدام در شرکت گردشگری چارهنگام گشت ایرانیان فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.
  • مشخصات فردی

  • محل تولدکد ملیتابعیت فعلیتابعیت قبلیشغل 
  • نوع همکاری

  • وضعیت و توانایی

  • بارگذاری مدارک

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .