<

09909282663 

ثبت شکایات

فرم ثبت و رسیدگی به شکایات

با استفاده از فرم زیر می توانید هرگونه شکایت و نارضایتی را به گوش مسئولان شرکت چارهنگام گشت ایرانیان برسانید.
  • مشخصات فردی

  • شکایت

  • در این بخش شرح اتفاقات و دلایل شما درمورد شکایت و نقد خود را اعلام کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .